Komunikat dot. przyjmowania interesantów Prokuratur Okręgu Wrocławskiego

Data modyfikacji: 16.03.2020

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS - CoV -2, zgodnie z pismem Prokuratora Krajowego z dnia 10 marca 2020r, PK I PB 024.8.2020 informujemy, iż przyjmowanie osób zainteresowanych jest możliwe jedynie w sytuacji nie cierpiącej zwłoki, po uprzedniej konsultacji telefonicznej.
W obecnej sytuacji,  w związku z koniecznością ograniczenia kontaktów osobistych do niezbędnego minimum,  wszelkie wnioski i skargi oraz inną korespondencję , strony zainteresowane winny składać w formie pisemnej, pocztą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę e-PUAP Prokuratury Okręgowej i e-PUAP prokuratur rejonowych, kierując je do właściwych miejscowo i rzeczowo organów prokuratury, jak też w formie kontaktu telefonicznego.