Wyrok skazujący w sprawie emisji obligacji o znacznej wartości spółki Religa Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Data modyfikacji: 31.12.2020

W dniu 22 grudnia 2020 roku Sąd Okręgowy we Wrocławiu III Wydział Karny wydał wyrok skazujący wobec oskarżonych Dariusza R. i Agnieszki Ch.

Dariusz R.  oskarżony został m.in. o czyny z art. 286 par. 1 kk w zw. z art. 294 par. 1 kk i art. 311 k.k. i art. 90 ust. 1 i art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach w zw. z art. 11 par. 2 k.k. w zw. z art. 12 par. 1 kk oraz art. 93 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach w zw. z art. 12 par. 1 kk i inne

Agnieszce Ch. zarzucono popełnienie czynów zabronionych stypizowanych w art. 271 par. 1 k.k.

W postępowaniu ujawniono znaczną ilość osób pokrzywdzonych.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu skazał Dariusza R. na karę łączną 6  lat i 9  miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w liczbie 500 stawek dziennych, przyjmując, że wysokość jednej stawki wynosi 20  złotych;

Ponadto na podstawie art. 46 par. 1 kk sąd zobowiązał oskarżonego Dariusza R. do naprawienia w całości szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz enumeratywnie wykazanych w wyroku osób, w łącznej kwocie 13.410.035,00 złotych

 

Natomiast Agnieszka Ch. została skazana na karę łączną 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 lat próby;

Ponadto sąd orzekł wobec oskarżonej Agnieszki Ch. środek karny w postaci zakazu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wycenie nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale z nią związanych na okres 10 lat.

Przedmiotem postępowania było m.in. doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o znacznej wartości szeregu obligatariuszy w wyniku wprowadzenia w błąd nabywających obligację co do sytuacji finansowej spółki i możliwości wywiązania się przez emitenta – spółkę Religa Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu z warunków emisji obligacji.

Wyrok nie jest prawomocny.

 

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

Radosław Żarkowski