Informacje dla pokrzywdzonych w prowadzonych postępowaniach karnych

10.02.2020

W dniu 31 grudnia 2019 r. w Prokuraturze Rejonowej w Oleśnicy pod sygn. akt PR Ds. 1558.2019 wydano postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie o czyny z art. 218 § 1a k.k., art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w brzmieniu obowiązującym do dnia 14 listopada 2018 r.

04.02.2020

            Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu – Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej uprzejmie zawiadamia, iż nadzoruje śledztwo o sygn. PO II Ds.

07.01.2020

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu – Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej uprzejmie zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie PO  II Ds. 45.2019 o umorzeniu postępowania w sprawie:

07.01.2020

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu – Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej uprzejmie zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie PO  II Ds. 57.2016 o skierowaniu do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział III Karny w dniu 31 grudnia 2019 r., aktu oskarżenia przeciwko :

30.12.2019

Sekretariat Prokuratury Rejonowej Wrocław Krzyki Wschód zawiadamia Państwa jako pokrzywdzonych, że w dniu 30.12.2019r. został przesłany do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków Wydział Karny .
-  akt oskarżenia 

07.01.2020

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu – Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej uprzejmie zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie PO  II Ds. 16.2019 o skierowaniu do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział III Karny  w dniu 16 grudnia 2019r., aktu oskarżenia przeciwko :

19.12.2019

Sekretariat Prokuratury Rejonowej w Środzie Śląskiej zawiadamia Pana jako pokrzywdzonego, że w dniu 29 listo