Nowy wzór oświadczenia o stanie majątkowym prokuratora