Nowy wzór oświadczenia o stanie majątkowym prokuratora

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2017 r. wprowadza nowy wzór oświadczenia majątkowego prokuratora i nakłada obowiązek korzystania z niego podczas wypełniania oświadczeń majątkowych. 

W związku z tym poniżej znajdują się odnośniki do Rozporządzenia Ministra i formularz w dwóch wersjach - do wypełnienia odręcznego oraz elektronicznego.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości

Formularz do wypełnienia elektronicznego (w programie MS Word [.doc])

Formularz do wydruku