Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Fabryczna

Zdjęcie Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Fabryczna

Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Fabryczna

ul. Sądowa 2
50-046 Wrocław
tel. (71) 371 81 32 - 39, 371 81 43 - 46
fax. (71) 371 81 40
e-mail: fabryczna@wroclaw.po.gov.pl

Prokurator Rejonowy: Joanna Kopczyńska - Biskup

Z-ca Prokuratora Rejonowego: Joanna Staroń

Kierownik Działu Śledztw: Damian Pownuk

Z-ca Prokuratora Rejonowego do Spraw Wojskowych: mjr Piotr Struński

Kierownik Sekcji w Dziale do Spraw Wojskowych: mjr Piotr Radziej

 

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 15:00,a w każdy poniedziałek do godziny 16:30.

Dodatkowo Prokurator Rejonowy i jego Zastępca przyjmują interesantów codziennie w godzinach urzędowania.

 

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

 

Obszar właściwości Prokuratury Rejonowej Wrocław Fabryczna:
część miasta Wrocław w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Fabryczna.