Prokuratura Rejonowa w Miliczu

Prokuratura Rejonowa w Miliczu

ul. Grota Roweckiego 5
56-300 Milicz
tel./ fax. 071 384 20 59
e-mail: milicz@wroclaw.po.gov.pl

Prokurator Rejonowy: p.f. Zbigniew Przysiężny

Z-ca Prokuratora Rejonowego: p.f. Iwona Krzyżewska - Zazula

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 15:00,a w każdy poniedziałek do godziny 18:00.

Dodatkowo Prokurator Rejonowy i jego Zastępca przyjmują interesantów codziennie w godzinach urzędowania.

 

 

Obszar właściwości Prokuratury Rejonowej w Miliczu:
gminy Cieszków, Krośnice i Milicz.