3-miesięczny areszt wobec 25-letniego Dawida J. podejrzanego o zabójstwo

Data modyfikacji: 24.09.2019

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej zastosował tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy wobec 25-letniego Dawida J. podejrzanego m.in. o zabójstwo, tj. o czyn z art. 148§1 kk i inne.

Jak ustalono w toku śledztwa, do zdarzenia doszło w dniu 21 września 2019r. w budynku mieszkalnym w jednej z podwrocławskich miejscowości. Podczas spotkania towarzyskiego, w którym uczestniczył Dawid J. i Andrzej K., w pewnym momencie Dawid J. zaczął bić i kopać pokrzywdzonego po głowie oraz skakał po głowie pokrzywdzonego, czym spowodował u Andrzeja K. obrażenia głowy, w szczególności twarzoczaszki z masywnym krwotokiem zewnętrznym.

Zebrane w sprawie dowody, w szczególności zeznania świadków, wyniki przeszukań pomieszczeń mieszkalnych, wyniki oględzin miejsca ujawnienia zwłok, wskazują na duże prawdopodobieństwo, że podejrzany Dawid J. dopuścił się zarzucanych mu czynów.

Na tej podstawie Dawid J. został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury gdzie usłyszał zarzut zabójstwa Andrzeja K. oraz kierowania gróźb pozbawienia życia wobec funkcjonariuszy Policji, którzy podejmowali czynności służbowe w związku z jego zatrzymaniem. Dawid J. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, a następnie skorzystał z przysługującego mu prawa i odmówił złożenia wyjaśnień.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec Dawida J. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sąd przychylił się do wniosku i zastosował w dniu 22 września 2019r. wobec Dawida J. tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

Dawidowi J. grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

 

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

Justyna Pilarczyk