Akt oskarżenia przeciwko osobom ułatwiającym i nakłaniającym do uprawiania prostytucji oraz czerpiącym korzyści majątkowe z uprawiania prostytucji

Data modyfikacji: 19.12.2019

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu, Wydział I Śledczy skierowała do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akt oskarżenia przeciwko Magdalenie Sz. oskarżonej o czyny z art. 204 §1 i 2 kk w zw. z art.65 §1 kk, art. 299 §1 i 5 kk i inne, Pawłowi Sz. oskarżonemu o czyny z art. 204 §1 i 2 kk w zw. z art.65 §1 kk i inne, Urszuli Sz. oskarżonej o czyny z art. 299 §1 i 5 kk i inne oraz Zdzisławowi Sz. oskarżonemu o czyny z art. 299 §1 i 5 kk i inne.

Na podstawie nadesłanych materiałów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Prokuratura Okręgowa powzięła informację o przestępczej działalności Magdaleny Sz. polegającej na tym, że w latach 2014 - 2017 trudniąc się przestępczym procederem sutenerstwa i kuplerstwa, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, dokonywała wpłat środków finansowych pochodzących z tego procederu na rachunek bankowy, a następnie nabyła nieruchomości na terenie Wrocławia. 

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy potwierdził, iż Magdalena Sz., za pomocą zarejestrowanych na siebie numerów telefonów, umieszczała na portalach zajmujących się tematyką erotyczną ogłoszenia o świadczeniu przez siebie usług erotycznych. Rozmawiając przez telefon upewniała zainteresowanych ofertą mężczyzn, iż rozmawiają z osobą, która osobiście świadczy opisane w ogłoszeniach usługi erotyczne. W rzeczywistości Magdalena Sz., po otrzymaniu telefonu i upewnieniu się, że klient jest zainteresowany ofertą, kierowała go do jednego z wynajmowanych przez siebie mieszkań. Tam czekały, już poinformowane przez nią kobiety, które zajmowały się prostytucją. Pozyskane z powyższego procederu środki pieniężne Magdalena Sz. lokowała na rachunku bankowym, a następnie podejmowała czynności, które mogły udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia. Zebrany w toku śledztwa materiał dowodowy jednoznacznie potwierdził, że Magdalena Sz. swoim zachowaniem wypełniła znamiona przestępstw opisanych w treści art. 204 §1 i 2 kk oraz z art. 299 §1 i 5 kk.

Ponadto Urszula Sz. i Zdzisław Sz. wypełnili znamiona przestępstwa stypizowanego w art. 299 §1 i 5 kk. Ww. udzielili pełnomocnictwa Magdalenie Sz. do nabywania nieruchomości w ich imieniu, których zakup w rzeczywistości finansowała Magdalena Sz. ze środków płatniczych pochodzących z nielegalnego procederu. Tym samym Urszula Sz. i Zdzisław Sz. podejmowali czynności, które mogły udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych.

Dodatkowo z całego zgromadzonego materiału dowodowego, a zwłaszcza z treści rozmów telefonicznych między podejrzanymi wynika, że Paweł Sz. także ułatwiał uprawianie prostytucji przez inne kobiety i czerpał z tego korzyści majątkowe. 

Za czyny z art. 204 §1 i 2 kk grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Natomiast za czyn z art. 299 §5 kk grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

 

 

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

Justyna Pilarczyk