Akt oskarżenia przeciwko prezesowi zarządu spółki Pożyczka Polska sp. z o.o.

Data modyfikacji: 19.12.2019

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu, Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej, skierowała do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akt oskarżenia przeciwko Olegowi G. oskarżonemu o czyn z art. 286§1 kk i inne.

Jak wynika z ustalonego materiału dowodowego, Oleg G. w okresie od 12 marca 2010 roku do 2 stycznia 2013 roku we Wrocławiu i innych miejscowościach na terenie Polski, działając wspólnie i w porozumieniu z inną nieustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, doprowadził nie mniej niż 3338 osób, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie nie mniejszej niż 3.025.499,00 złotych. Oskarżony wprowadził w błąd szereg osób ubiegających się o uzyskanie pożyczki od spółki Pożyczka Polska sp. z o.o., co do zamiaru udzielania takiej pożyczki. Ponadto doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem pokrzywdzonych, którzy w celu uzyskania pożyczki, wpłacali na konto ww. spółki opłatę przygotowawczą. 

Na podstawie ustalonych okoliczności sprawy, potwierdzono, iż Oleg G., wspólnie z inną nieustaloną osobą, założył spółkę, pozorując jej przynależność do międzynarodowej instytucji finansowej, po to tylko, by wyłudzić od potencjalnych klientów wpłatę opłaty przygotowawczej w wysokości 5% lub 6% wnioskowanej kwoty kredytu, a następnie po upływie terminu do odstąpienia od umowy, uprawniającego do zwrotu opłaty przygotowawczej, zwracał się o ustanowienie zabezpieczeń pożyczki, uzupełnienie zabezpieczeń pożyczki, usunięcie braków zabezpieczeń lub zrywał kontakt z pożyczkobiorcą. Osobom, które zorientowały się, że nie uzyskają pożyczki i złożyły oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy z żądaniem zwrotu opłaty przygotowawczej, odmawiał powołując się na niedotrzymanie terminu określonego do tej czynności, zakreślonego w umowie przedwstępnej.

Oskarżony z przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu.

Olegowi G. grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. 

 

 

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

Justyna Pilarczyk