Areszt w sprawie ponadmilionowego oszustwa

Data modyfikacji: 20.05.2019

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu w Wydziale I Śledczym nadzoruje śledztwo prowadzone przez Zarząd Centralnego Biura Śledczego Policji we Wrocławiu dotyczące podejmowania podstępnych zabiegów podszywania się pod istniejącą firmę, w celu wyłudzenia nienależnego towaru o wielkiej wartości.

Przedmiotowe śledztwo zainicjowane zostało zawiadomieniem niemieckiej firmy z siedzibą w Essen o doprowadzeniu tego podmiotu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci 4.200 kg tlenku kobaltu o łącznej kwocie 1.052.252,64 zł, które stanowiło mienie wielkiej wartości. Funkcjonariusze Policji zatrzymali na gorącym uczynku 2 osoby transportujące wyłudzone mienie, które zostało zwrócone pokrzywdzonemu podmiotowi.

Spośród zatrzymanych w pierwszym etapie śledztwa osób, wobec Macieja G. tut. Prokuratura wyłączyła do odrębnego postępowania materiały i skierowała już do właściwego miejscowo i rzeczowo sądu akt oskarżenia. Sprawa nadal pozostaje w toku przed sądem.

W toku śledztwa ustalono jednocześnie, że w ww. proceder zamieszanych było szereg innych osób, które odgrywały rolę na poszczególnych jego etapach. W wyniku tych ustaleń zatrzymano osoby współdziałające z oskarżonym - Pawła G. jak i pasera Patryka K., który pomógł w dalszym zbyciu towaru uzyskanego za pomocą przestępstwa. Aktualnie wobec ww. mężczyzn zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, w tym poręczenie majątkowe w kwocie 100.000 zł.    

Podczas dalszych działań w toku śledztwa, w oparciu o uzupełniony materiał dowodowy, przeprowadzono kolejne przeszukania oraz dokonano zatrzymań dwóch kolejnych mężczyzn, Adama W. i Romana W., którym ogłoszono tożsamy z poprzednimi osobami zarzut popełnienia przestępstwa z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk.

Wobec Adama W. i Romana W.  wystąpiono do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora, przychylił się do wniosków i zastosował izolacyjny środek zapobiegawczy wobec ww. podejrzanych na okres 3 miesięcy.

W toku śledztwa dokonano zabezpieczenia majątkowego na mieniu jednego z podejrzanych w łącznej kwocie 400.000 zł.    

W sprawie kontynuowane są dalsze czynności dowodowe.

 

 

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

Justyna Pilarczyk