Informacja dla pokrzywdzonych do sprawy PO I Ds. 67. 2019

Działając na podstawie art. 131 §2 kpk, Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu, Wydział I Śledczy zawiadamia wszystkich  ujawnionych  i potencjalnych pokrzywdzonych w sprawie PO I Ds. 67.2019  dot.   doprowadzenia uczestników szkoleń specjalistycznych z zakresu pielęgniarstwa  przez  osoby zarządzające  spółką Interrete sp.  zoo we Wrocławiu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem tj.  o czyn z art. 286 §1 kk  i in. o dopuszczeniu,  postanowieniem z dnia 21 maja 2020 roku,  dowodu z opinii biegłego z zakresu  finansów przedsiębiorstw i bankowości.