Informacja dla pokrzywdzonych do sprawy PO II Ds. 16.2019

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu – Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej uprzejmie zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie PO  II Ds. 16.2019 o skierowaniu do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział III Karny  w dniu 16 grudnia 2019r., aktu oskarżenia przeciwko :

Olegovi Giryov, podejrzanemu o to, że: w okresie od 12 marca 2010 roku do 2 stycznia 2013 roku we Wrocławiu i innych miejscowościach na terenie Polski, działając wspólnie i w porozumieniu z inną nieustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, doprowadził nie mniej niż 3338 osób ustalonych i nieustalonych co do tożsamości, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie nie mniejszej niż 3.025.499,00 złotych, poprzez wprowadzenie ich w błąd w ten sposób, że występując jako prezes jednoosobowego zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Pożyczka Polska” z siedzibą we Wrocławiu, składając poprzez reklamy w mediach oraz poprzez kontakt telefoniczny i internetowy pracowników Spółki z potencjalnymi pożyczkobiorcami oferty udzielenia pożyczek gotówkowych przez wymienioną Spółkę, pobierał na rachunki bankowe Spółki od osób zainteresowanych pożyczką różne kwoty pieniężne tytułem opłat manipulacyjnych (przygotowawczych), nie mając w rzeczywistości zamiaru udzielenia takich pożyczek, z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, to jest o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

 


 

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu – Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej uprzejmie zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie PO  II Ds. 16.2019 o wyłączeniu ze śledztwa przeciwko Olegovi Giryov, podejrzanemu o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., postanowieniem z dnia 11 grudnia 2019r.,do odrębnego rozpoznania, materiałów w sprawie o przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. ( dotyczącego współsprawstwa w popełnieniu przestępstwa przez Olega Giryova), przestępstwa z art. 299 § 1 k.k., przestępstwa z art. 296 § 1 i § 2 k.k. oraz przestępstwa z art. 171 ust. 1 Ustawy Prawo Bankowe. Sprawę zarejestrowano pod sygnaturą PO II Ds. 45.2019