Informacja dla pokrzywdzonych do sprawy PO II Ds 65.2018

Informacja dla pokrzywdzonych w sprawie Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu o sygn. akt PO II Ds  65.2018. Dnia 20 września 2019 r. w ramach nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu śledztwa pod sygn. PO II Ds  65.2018, zostało wydane postanowienie o powołaniu biegłego z listy Sądu Okręgowego we Wrocławiu z zakresu ekonomii przedsiębiorstw w osobie dr Roberta Machały – OMB Consulting. Odpis postanowienia zostanie doręczony tym pokrzywdzonym, którzy zwrócą się o jego doręczenie do tutejszej Prokuratury w zawitym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia. Jednocześnie informuje się, że opracowana przez biegłego Roberta Machałę opinia została złożona do akt śledztwa. Zainteresowanym pokrzywdzonym opinia zostanie udostępniona w siedzibie tutejszej Prokuratury, po uprzednim złożeniu stosownego wniosku.