Informacja dla pokrzywdzonych do sprawy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu sygn. PO II Ds. 28.2019 (poprzednia sygn. VI Ds. 86/12).

W dniu 30 lipca 2020 r. w ramach nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu śledztwa pod sygn. PO II Ds. 28.2019 (poprzednia sygn. VI Ds. 86/12), zostało wydane postanowienie o zasięgnięciu opinii - powołaniu biegłego z zakresu bankowości i finansów podmiotów gospodarczych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, w osobie Lesława Płudowskiego. Odpis przedmiotowego postanowienia zostanie doręczony tym pokrzywdzonym, którzy się o to zwrócą do tut. Prokuratury w zawitym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia