Informacja dla pokrzywdzonych do sprawy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu sygn.. PO II Ds. 9.2018.

W dniu 24 września 2020 r. zostało wydane postanowienie o uznaniu przedmiotów za zbędne dla postanowienia karnego. Odpis przedmiotowego postanowienia zostanie doręczony tym pokrzywdzonym, którzy się o to zwrócą do tut. Prokuratury w zawitym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia .