Informacja dla pokrzywdzonych do sprawy Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia - Śródmieście PR 1 DS 2468.2019

W dniu 29 czerwca 2020 roku Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia - Śródmieścia umorzyła postępowanie przygotowawcze o sygn. PR 1 DS 2468.2019 w sprawie sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu dzieci i pracowników z Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek mającego postać zawalenia budowli lub bezpośredniego niebezpieczeństwa zawalenia się budowli tj. o czyny z art. 163 par.l pkt 2 kk i inne

.