Informacja dla pokrzywdzonych do sprawy Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia - Śródmieście PR 1 DS 2468.2019

W dniu 29 czerwca 2020 roku Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia - Śródmieścia wyłączyła do odrębnego postępowania z postępowania przygotowawczego o sygn. PR 1 DS 2468.2019 materiały dotyczące narażenia dzieci i nauczycieli z Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub wystąpienie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez niewłaściwe zabezpieczenie terenu objętego pracami remontowo budowlanymi tj. o czyn z art. 160 par.1 kk