Informacja dla pokrzywdzonych w postępowaniu o sygn. PO II Ds.1.2020

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu – Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej zawiadamia pokrzywdzonych w postępowaniu o sygnaturze PO II Ds.1.2020 prowadzonym przeciwko Piotrowi P, Annie S.-S. i innym, podejrzanym o doprowadzenie wielu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w związku z działalnością spółek Unia Rozwoju i Wspierania Finansowego sp. z o.o. oraz Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. polegającej na udzielaniu pożyczek, że na mocy postanowienia prokuratora z dnia 2 stycznia 2020 roku postępowanie zostało zawieszone.

Na podstawie art.131 § 3 k.p.k. pokrzywdzony może w zawitym terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia zażądać doręczenia mu odpisu postanowienia o zawieszeniu postępowania.

Na podstawie art.22§2 k.p.k. i art.465§2 k.p.k. na postanowienie o zawieszeniu postępowania służy zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy w terminie zawitym 7 dni od daty opublikowania ogłoszenia lub doręczenia odpisu postanowienia na żądanie pokrzywdzonego.

Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne (art. 122 i 460 kpk).

Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie.