Prawomocny wyrok skazujący za przestępstwa "handlu ludźmi"

Data modyfikacji: 19.11.2020

 

W dniu 18 listopada 2020r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, w wyniku wniesionej apelacji Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, wydał wyrok wobec oskarżonej Agnieszki M., uznając ją m.in. za winną popełnienia przestępstw z art. 189a par. 1 kk i przyjął, iż zachowania oskarżonej stanowią przestępstwa opisane jako "handel ludźmi".

Agnieszka M. oskarżona została o 17 czynów z art. 189a par. 1 kk, a nadto o czyny z art. 190 par. 1 kk oraz o czyn z art. 270 par. 1 kk i art. 270 par. 3 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk w zw. z art. 12 kk.

Agnieszce M. zarzucono m.in., iż w okresie od września 2014r. do lipca 2016r., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej z zatrudnienia w pracy o charakterze przymusowym obywateli Ukrainy, wykorzystując ich krytyczne położenie i stan bezradności z uwagi na sytuację osobistą, nieznajomość języka polskiego, polskich przepisów prawa i uprawnień pracowniczych, wprowadziła pokrzywdzonych w błąd co do legalności i warunków zatrudnienia oraz stosując bezprawny regulamin kar, nie wypłaciła pokrzywdzonym należnego im wynagrodzenia.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu w dniu 6 sierpnia 2019r. skazał Agnieszkę M. na karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, jednocześnie zmieniając kwalifikację prawną czynów opisanych w pkt 1-12 oraz 14-18 części wstępnej wyroku i uznając, iż zachowanie oskarżonej nie wyczerpało znamion przestępstwa z art. 189a par. 1 kk, tylko znamiona innych czynów, tj. z art. 218a par. 1 kk i inne, mające polegać m.in. na złośliwym naruszeniu praw pracowniczych obywateli Ukrainy stosując bezprawny regulamin kar i  w konsekwencji nie wypłacenie należnego im wynagrodzenia.

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu wniosła apelację od powyższego wyroku uznając m.in., iż zachowanie oskarżonej Agnieszki M. wyczerpało znamiona przestępstwa tzw. "handlu ludźmi", tj. czynu z art. 189a par. 1 kk.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w dniu 18 listopada 2020r. uwzględnił apelację Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu w tym zakresie i uznał Agnieszkę M. za winną popełnienia przestępstw z art. 189a par. 1 kk opisanych w pkt. 1-12 oraz 14-18 części wstępnej zaskarżonego wyroku.

Wyrok jest prawomocny.

 

 

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

Justyna Pilarczyk