Skazanie grupy przestępczej

Data modyfikacji: 09.06.2017

           Wyrokiem skazującym, wydanym przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu, zakończyło się postępowanie karne przeciwko 13 osobom oskarżonym przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu między innymi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, a w tym  polegających na obrocie znaczną ilością środków odurzających, w szczególności marihuany oraz wytwarzaniu znacznych ilości substancji psychotropowych w postaci metamfetaminy i obrocie tymi substancjami.

Akt oskarżenia w tej sprawie Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu, złożyła w Sądzie w dniu 30 czerwca 2015 roku.

Początkowo, prowadzone przez Prokuraturę wraz z Centralnym Biurem Śledczym postępowanie dotyczyło jedynie postrzelenia z broni palnej Roksany L. w dniu 6 lutego 2013 roku przez Jarosława W. Zakres postępowania szybko jednak został rozszerzony o przestępstwa narkotykowe z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a także związane z funkcjonowaniem zorganizowanej grupy przestępczej działającej w latach 2011-2013 na terenie województwa dolnośląskiego (w Jeleniej Górze, Wrocławiu i innych miejscowościach), mającej na celu popełnianie przestępstw określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Jak ustalono, w dniu 6 lutego 2013 roku, gdy Jarosław W. i Roksana L. jechali samochodem marki VW Golf, Jarosław W. wyciągnął ze schowka znajdującego się za panelem nawigacji, broń palną w postaci pistoletu bojowego Zastawa model 70, kal. 7,65 mm, z której następnie oddał jeden strzał w kierunku Roksany L., raniąc ją w prawą łydkę, czym spowodował u niej rany postrzałowe podudzia prawego oraz złamanie kości podudzia prawego. Spowodowane u Roksany L. obrażenia naruszyły czynności narządu jej ciała na okres powyżej dni siedmiu. Mając na uwadze okoliczności postrzelenia, a w szczególności miejsce oddania strzału, jakim była stalowa, częściowo zamknięta przestrzeń wnętrza samochodu i związane z tym niebezpieczeństwo rykoszetu, niezależnie od doznanych obrażeń, w wyniku zdarzenia Roksana L. została narażona na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Broń palna, z której Jarosław W. postrzelił Roksanę L., bezpośrednio po zdarzeniu, została przez niego schowana  w oponie leżącej przy drodze. Broń tę Jarosław W. posiadał od dłuższego, aczkolwiek bliżej nie ustalonego okresu przed zdarzeniem. Wraz z pistoletem Jarosław W. posiadał także amunicję do tej broni oraz 1 sportowy nabój bocznego zapłonu kal. 5,6 mm. Jarosław W. posiał w/w broń i amunicję bez wymaganego prawem zezwolenia.

W toku tego postępowania uzyskano jednak przede wszystkim obszerny materiał dowodowy wskazujący na funkcjonowanie zorganizowanej grupy przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw narkotykowych, jak również na uczestnictwo poszczególnych osób w tej grupie oraz na popełnianie przez te osoby przestępstw związanych z wytwarzaniem i obrotem narkotykami. Zlikwidowano też dwie linie produkcyjne metamfetaminy.

Jak ustalono w okresie od połowy 2011 roku do czerwca 2013 roku w województwie dolnośląskim, a w szczególności na terenie Jeleniej Góry, Kowar, Wrocławia i innych miejscowości funkcjonowała zorganizowana grupa przestępcza, w której skład między innymi wchodzili : Jarosław W., Robert B., Marcin B., Jakub G., Kamil F., Tomasz N., Dawid C. i inne osoby. Celem działania grupy było popełnianie przestępstw określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, a w szczególności polegających na wytwarzaniu znacznych ilości substancji psychotropowych w postaci metamfetaminy i obrocie tymi substancjami oraz obrocie znaczną ilością środków odurzających w postaci marihuany, to jest ziela konopi innych niż włókniste. Narkotyki rozprowadzane były głównie na terenie województwa dolnośląskiego. Wymienieni uczestniczyli w działalności  grupy w różnych okresach czasu oraz w różnych konfiguracjach osobowych, popełniając także przestępstwa nie związane bezpośrednio z działalnością grupy.

 Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił także na ustalenie osób dopuszczających się przestępstw narkotykowych, współdziałających z członkami grupy, jednakże niewchodzących w skład zorganizowanej grupy przestępczej.

Jak ustalono członkowie grupy, w różnych konfiguracjach osobowych wytworzyli znaczną ilość substancji psychotropowej w postaci metamfetaminy, w ilości łącznej nie mniejszej niż 16 kilogramów.

Wytwarzane narkotyki były następnie sprzedawane zgodnie z dokonanym podziałem terytorialnym, z reguły stałym osobom, które zajmowały się jej dalszą sprzedażą. Przekazywaniem wytworzonych narkotyków odbiorcom zajmował się zwykle Tomasz N., który jednocześnie pełnił wiodącą rolę w przestępczym procederze i decydował o ilości prowadzonej aktualnie produkcji.

Istotnym elementem przestępczej działalności grupy był także obrót środkami odurzającymi w postaci marihuany - w tym wypadku również w znacznych ilościach (nie mniej niż 36 kilogramów).

Jak ustalono, grupa uprawiała także konopie inne niż włókniste, a następnie dokonała ich zbioru i w celu wprowadzenia do obrotu wytworzyła z nich znaczną ilość środka odurzającego w postaci marihuany w ilości 3 kilogramów. Przemycała też marihuanę z zagranicy.

Wobec Jarosława W. Sąd orzekł karę łączną 5 lat pozbawienia wolności oraz 500 stawek dziennych grzywny (1 stawka=100,-zł), wobec Roberta B. – karę łączną 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat oraz 300 stawek dziennych grzywny (1 stawka=80,-zł), wobec Marcina B. karę łączną 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, wobec Jakuba G. karę łączną 3 lat pozbawienia wolności, wobec Kamila F. karę łączną 5 lat pozbawienia wolności, wobec Tomasza N. karę łączną 8 lat pozbawienia wolności i 700 stawek dziennych grzywny (1 stawka=200,-zł), wobec Dawida C. karę łączną 6 lat pozbawienia wolności oraz grzywny 700 stawek dziennych (1 stawka=100,-zł), wobec Roberta K. karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i grzywny 200 stawek dziennych (1 stawka=100,-zł), wobec Rafała J. karę łączną 3 lat pozbawienia wolności i grzywny 40 stawek dziennych (1 stawka=50,-zł), wobec Andrzeja S. karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat oraz karę grzywny 50 stawek dziennych (1 stawka=30,-zł), wobec Pawła M. karę 2 lat pozbawienia wolności, wobec Dariusza Z. karę łączną 6 lat pozbawienia wolności i grzywny 800 stawek dziennych (1 stawka=150,-zł) i wobec Jakuba G. karę łączną 3 lat pozbawienia wolności. Ponadto wobec Jarosława W., Marcina B., Jakuba G., Kamila F., Tomasz N., Dawida C., Roberta K., Pawła M. i Dariusza Z. Sąd orzekł nawiązki w wysokości od 5-10 tysięcy zł na rzecz DCZP, Oddział Profilaktyki, Leczenia i Rehabilitacji Narkomanów, a nadto orzekł przepadek korzyści majątkowych wobec Roberta B. (kwota 6.170,-zł), Marcina B. (kwota 40.000,-zł), Kamila F. (kwota 9.020,-zł), Tomasz N. (kwota 15.800,-zł), Dawida C. (kwota 11.000,-zł), Roberta K. (kwota 4.590,-zł).

Wyrok nie jest prawomocny.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

Małgorzata Klaus