Wrocławscy śledczy udaremnili wprowadzenie do obrotu znacznej ilości środków odurzających.

Data modyfikacji: 05.01.2021

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu, Wydział I Śledczy nadzorowała śledztwo przeciwko Michałowi M., podejrzanemu o czyn z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

W toku postępowania Michałowi M. ogłoszono zarzut między innymi tego, że w okresie od 13 stycznia 2016 roku do 4 lutego 2016 roku we Wrocławiu, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągniecia korzyści majątkowej, wbrew przepisom art. 33 – 35 i art. 37 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, uczestniczył w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste w ilości 22.520 g oraz substancji psychotropowej w postaci soli amfetaminy w ilości 13.382 g, które przyjął i przechowywał w wynajętym w tym celu mieszkaniu we Wrocławiu, celem wprowadzenia do dalszego obrotu; to jest o czyn z art. 56 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 § 1 k.k. 

Objęte zarzutem środki odurzające i psychotropowe zostały zabezpieczone podczas przeszukania lokalu wynajętego w celu ich przechowywania przed dalszym wprowadzeniem do obrotu. 

W toku postępowania Michał M. ukrywał się na terytorium Wielkiej Brytanii, skąd po uprzednim jego ujęciu, na mocy Europejskiego Nakazu Aresztowania został przetransportowany do Polski. 

Po wykonaniu z jego udziałem czynności procesowych, sporządzono w dniu 16 listopada 2020 roku względem wymienionego akt oskarżenia.

Wyrokiem z dnia 8 grudnia 2020 roku Michał M. został skazany na karę 4 lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 100 stawek dziennych po 400 zł każda. 

 

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

Radosław Żarkowski