Wyrok o ustalenie nieważności umów i o zapłatę przeciwko Kancelarii Prawnej P. sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Data modyfikacji: 11.04.2019

Wyrokiem z dnia 9 kwietnia 2019r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia uwzględnił powództwo Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu działającej na rzecz Ewy i Piotra P. przeciwko Kancelarii Prawnej P. sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, C. S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz Katarzynie K. i ustalił, że umowa o świadczenie usług pośrednictwa finansowego zawarta w dniu 25 maja 2015r. między Ewą P. a Katarzyną K. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą E. I. Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna K. oraz umowa o świadczenie usług pośrednictwa finansowego z dnia 27 lipca 2015r. między Piotrem P. a C.S.A. z siedzibą we Wrocławiu, a także umowa o świadczenie usług pośrednictwa finansowego zawarta w dniu 15 stycznia 2015r. pomiędzy Grzegorzem K. a Katarzyną K. są nieważne.

Ponadto Sąd zasądził od pozwanych Kancelarii Prawnej P. sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, C. S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz Katarzyny K. solidarnie na rzecz Ewy P., zgodnie z żądaniem pozwu Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, kwotę 50.742,62 zł wraz z odsetkami ustawowymi.

Dodatkowo Sąd zasądził od pozwanych Kancelarii Prawnej P. sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, C. S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz Katarzyny K. solidarnie na rzecz Grzegorza K., zgodnie z żądaniem pozwu Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, kwotę 10.639,33 zł wraz z odsetkami ustawowymi.

Podstawą wystąpienia przez prokuratora z opisanym powództwem były ustalenia poczynione w jednym z nadzorowanych przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu śledztw dot. doprowadzenia szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, mającym związek z działalnością m.in. Kancelarii Prawnej P. sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu .

Wyrok nie jest prawomocny.

 

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

Justyna Pilarczyk