Wyrok o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym dot. sprawy zamiany lokalu na lokal o niższym standardzie użytkowania wobec osoby starszej

Data modyfikacji: 12.04.2019

Wyrokiem z dnia 14 marca 2019r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej uwzględnił powództwo Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu działającej na rzecz spadkobierców po Wiktorii C. przeciwko Barbarze i Jerzemu N. i uzgodnił treść księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu mieszkalnego położnego we Wrocławiu z rzeczywistym stanem prawnym w ten sposób, że wykreślił wpis prawa własności na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej na rzecz pozwanych Jerzego i Barbary N. i postanowił wpisać własność na rzecz spadkobierców po Wiktorii C. – Miasto Oleśnica. Natomiast wobec lokalu położonego w Oleśnicy, Sąd wykreślił wpis prawa własności na rzecz Miasta Oleśnicy i wpisał własność na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej na rzecz pozwanych Jerzego i Barbary N. Nadto Sąd zasądził od pozwanych Jerzego i Barbary N. na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe.

Podstawą wystąpienia przez prokuratora z opisanym powództwem były ustalenia poczynione w jednym z nadzorowanych przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu śledztw dot. szeregu oszustw dokonanych na szkodę różnych osób, w tym m.in. na szkodę Wiktorii C. W skierowanym do Sądu akcie oskarżenia zarzucono Jerzemu N. doprowadzenie Wiktorii C. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci nieruchomości we Wrocławiu, w ten sposób, że wykorzystując jej niezdolność do podejmowania decyzji i ich należytego pojmowania wynikającą z jej stanu psychicznego, nakłonił ją do zawarcia w dniu 10 września 2012r. umowy przedwstępnej zamiany należącego do niej mieszkania na mieszkanie należące do Jerzego i Barbary N. położonego w Oleśnicy. W wyniku powyższych czynności Wiktoria C. została pozbawiona własności lokalu położonego we Wrocławiu i przeniesiona do mieszkania w Oleśnicy o niższym standardzie użytkowania. Jak ustalono był to lokal położny w starym budownictwie, na piątym piętrze, bez windy. Brak w nim było podstawowych mediów, nie podłączono gazu, prądu ani ogrzewania. Pokrzywdzona była natomiast osobą starszą i mającą problemy z poruszaniem się. Okoliczności ustalone w toku postępowania wskazywały, że Wiktoria C. w czasie zawierania umowy dotyczącej zamiany mieszkania znajdowała się w stanie wyłączającym świadome lub swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli.

Wyrok nie jest prawomocny.

 

 

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

Justyna Pilarczyk