Wyrok skazujący w sprawie "laboratorium narkotykowego"

Data modyfikacji: 31.05.2019

Sąd Okręgowy we Wrocławiu w dniu 27 maja 2019r. wydał wyrok skazujący wobec Krzysztofa H. i Tomasza W. oskarżonych m.in. o usiłowanie wytworzenia znacznej ilości substancji psychotropowych, tj. o czyn z art. 13 §1 kk w zw. z art. 53 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Jak ustalono w toku śledztwa, w dniu 22 stycznia 2018r. funkcjonariusze CBŚP ujawnili na jednej z posesji pod Wrocławiem laboratorium chemiczne, w którymi znajdowały się przyrządy i urządzenia laboratoryjne oraz będące w fazie syntezy środki chemiczne. 

W nielegalnym laboratorium sprawcy zdążyli wytworzyć substancję w postaci m.in. metyaminy, cyjanku benzylu i octanu etylu, pozwalające odpowiednio na przeprowadzenie syntezy m.in. środka „Apaan”. Wytworzona substancja „Apaan" stanowiła z kolei bezpośredni  prekursor do otrzymania substancji BMK, używanej do produkcji amfetaminy i metaamfetaminy.

Z ustaleń śledztwa wynikało, że sprawcy w oparciu o wytworzoną substancję chemiczną mogli wyprodukować około 9,08 kg amfetaminy o wartości 274.400 zł.

Podczas przeszukania ww. posesji ujawniono również w tym pomieszczeniu 10,7 g konopi innych niż włókniste (tzw. marihuanę). 

W oparciu o zebrany materiał dowodowy, Krzysztof  H. i Tomasz W. zostali zatrzymani i na wniosek Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, sąd zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Następnie w dniu 19 grudnia 2018r. prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akt oskarżenia wobec ww. tymczasowo aresztowanych mężczyzn.

W dniu 27 maja 2019r. Krzysztof H. i Tomasz W. zostali skazani przez sąd, który wymierzył im kary łączne w granicach od  4  do  4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a także karę grzywny w wymiarze 200 stawek dziennych ustalając jedną stawkę na kwotę po 100 zł każda.

Wyrok nie jest prawomocny. 

Prokuratura złożyła do sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie. Po zapoznaniu się z pisemnymi argumentami sądu, zostanie podjęta decyzja czy prokuratura odwoła się od powyższego wyroku.

 

 

 

 

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

Justyna Pilarczyk