Wyrok skazujący w sprawie oszustw dotyczących mienia znacznej wartości

Data modyfikacji: 06.04.2020

W dniu 20 marca 2020 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu w III Wydziale Karnym wydał wyrok skazujący wobec wszystkich oskarżonych w sprawie dotyczącej doprowadzenia kilkunastu pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości poprzez niekorzystną dla tych osób zamianę mieszkań.

Akt oskarżenia w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu został skierowany przeciwko Krzysztofowi P. i sześciu innym oskarżonym o przestępstwa z art. 286 §1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i w zw. z art. 65 § 1 kk oraz inne.

Głównemu organizatorowi działalności przestępczej, Krzysztofowi P., przedstawiono piętnaście zarzutów dotyczących wyłudzenia mienia w kwotach od 62.000 zł do ponad 200.000 zł. Wymieniony zdobywał informacje ze spółdzielni mieszkaniowych o osobach zadłużonych i po uzyskaniu danych adresowych kontaktował się z nimi oferując swoją rzekomą „pomoc” w rozwiązaniu ich problemów.

Następstwem tej działalności oskarżonego było umieszczenie swoich ofiar w lokalach mieszkalnych w miejscowości Potok w gminie Przewóz, które nie odpowiadały żadnych standardom i egzystencjalnym możliwościom.

Oskarżony nie przyznał się do stawianych mu zarzutów i kwestionował ustalenia faktyczne poczynione zarówno w toku śledztwa jak i postępowania jurysdykcyjnego.

Sąd, po uprzedniej modyfikacji przypisanych Krzysztofowi P. czynów, uznał go za winnego i wymierzył mu karę łączną 7 lat pozbawienia wolności, karę grzywny w wysokości 500 stawek dziennych ustalając wysokość 1 stawki w kwocie 200 zł. Wobec pozostałych oskarżonych, z uwagi na ich mniejszą rolę i udział w przestępstwach, Sąd wymierzył kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 1 roku, warunkowo zawieszając ich wykonanie na okres próby 3 lat.

Jednocześnie, na podstawie art. 45 § 1 kk Sąd orzekł wobec Krzysztofa P. przepadek korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przypisanego mu przestępstwa w łącznej kwocie 14.300 zł oraz zobowiązał tego oskarżonego osobiście oraz solidarnie z pozostałymi nieprawomocnie skazanymi do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem.

Równolegle zakończyła się druga ze spraw dotyczących oskarżonego Krzysztofa P., która toczyła się przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia w Wydziale V Karnym. W dniu 24 marca 2020 r. został on skazany za dwa zarzucone mu, tożsame do uprzednio opisanych, czyny z art. 286 §1 kk, na karę łączną 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lat, karę grzywny w wysokości 150 stawek dziennych ustalając wysokość 1 stawki w kwocie 40 zł. Ponadto oskarżony został zobowiązany do naprawienia na rzecz pokrzywdzonych szkody wyrządzonej przestępstwem.

Powyższe wyroki nie są prawomocne.

Z poważaniem,

Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu ( w zastępstwie)

Maciej Zagożdżon