Zatrzymania i zarzuty za wyłudzenie podatku VAT i akcyzy

Data modyfikacji: 06.05.2019

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu nadzoruje śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT wielkiej wartości oraz akcyzy wielkiej wartości.

W toku postępowania, na polecenie prokuratora, w dniach 25-26 kwietnia 2019 roku, funkcjonariusze KMP we Wrocławiu z udziałem Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz funkcjonariuszy KWP w Poznaniu zatrzymali 2 osoby, którym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu wprowadzenie do obrotu oleju napędowego nieznanego pochodzenia bez uiszczenia należnych podatków i opłat.

W toku śledztwa Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu ustaliła, że grupa działała w okresie od lutego 2015 roku do maja 2016 roku na terenie Polski. Członkowie grupy legalizowali obrót olejem napędowym poprzez tworzenie fikcyjnego łańcucha sprzedaży. Jak ustalił prokurator, zatrzymani sprawcy przeprowadzali fikcyjne dostawy paliwa, a w celu udokumentowania fikcyjnych transakcji, wystawiali nierzetelne faktury VAT poświadczające nieprawdę. Jak ustalono, straty Skarbu Państwa z tytułu nieuiszczonego należnego podatku VAT oraz z tytułu uszczuplenia podatku akcyzowego oszacowano na kwotę nie mniejszą niż 40 miliony złotych.

W toku postępowania prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 § 1 kodeksu karnego. Ponadto prokurator przedstawił również zarzuty popełnienia przestępstw skarbowych.

W ramach śledztwa zajęto mienie podejrzanych w postaci m. in. łodzi motorowych, gotówki w różnych walutach, złota, biżuterii oraz 6 pojazdów. Wartość zajętego mienia ruchomego została określona na kwotę ok. 1.5 miliona złotych.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju oraz zakazu kontaktowania się.

Przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.

 

 

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

Justyna Pilarczyk