Zatrzymania w sprawie oszustw podatkowych

Data modyfikacji: 26.05.2017

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu prowadzi śledztwo dotyczące działającej na terenie Dolnego Śląska zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było wyłudzanie podatku od towarów i usług poprzez wystawianie nierzetelnych faktur VAT mających potwierdzać obrót towarowy, który w rzeczywistości nie miał miejsca.

Na podstawie dotychczasowych ustaleń ujawniono nierzetelne faktury VAT o łącznej wartości netto ponad 23 milionów złotych związane z fikcyjnymi transakcjami sprzedaży kawy, napojów energetycznych i słodyczy. Wynikające stąd straty dla Skarbu Państwa wyniosły ponad 5 milionów złotych. W postępowaniu występują także, będące własnością obywateli polskich, spółki zarejestrowane w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech.

W dniu 24 maja 2017 r. na polecenie prokuratora funkcjonariusze Policji dokonali zatrzymania na terenie Województw Dolnośląskiego i Łódzkiego dwóch osób zasiadających w zarządzie jednej ze spółek aktywnie uczestniczącej w łańcuchu oszustw podatkowych.

Na wniosek prokuratora, uwzględniając zgromadzony materiał dowodowy, Sąd zastosował wobec obu zatrzymanych środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.