Zatrzymanie w sprawie oszustw na szkodę kilkuset osób.

Data modyfikacji: 31.01.2020

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu w Wydziale  II ds. Przestępczości Gospodarczej nadzoruje śledztwo dotyczące doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem szeregu osób w związku z emisją obligacji jednej ze spółek na łączną sumę kilkudziesięciu milionów złotych. Nabywcy obligacji zostali wprowadzeni w błąd co do rzeczywistego stanu przedsiębiorstwa emitenta oraz zamiaru wywiązania się z zawartego zobowiązania.

Na chwilę obecną ustalono ponad 250 osób pokrzywdzonych na łączną kwotę prawie 14.000.000 złotych.

W ramach tego śledztwa w dniu 27 stycznia 2020 roku została zatrzymana jedna osoba, której przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw z art. 286 §1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk, art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach oraz z art. 93 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach  .

Podstawą do przedstawienia zarzutów był zebrany materiał dowodowy w postaci m.in zabezpieczonej dokumentacji księgowo-handlowej, przesłuchań świadków oraz opinii biegłych z zakresu ekonomii i papierów wartościowych.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania Prokuratura wystąpiła z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec ww. osoby.

W dniu 29 stycznia 2020 r. Sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, który może zostać zmieniony w przypadku wpłacenia poręczenia majątkowego w kwocie 500.000 zł.

Z uwagi na dobro śledztwa nie jest możliwe podanie dalszych szczegółów na temat sprawy.

Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu (w zastępstwie)

Maciej Zagożdżon