Wydział I Śledczy

PO I WŚ - Wydział  Śledczy

Naczelnik Wydziału I - Robert Mielczarek

Adres:
ul. Sądowa 1a
50-950 Wrocław
Sekretariat: 71 371 81 22-23
fax: 71 371 81 21
e-mail: sledczy@prokuratura.wroclaw.pl

 

 

Zakres odpowiedzialności wydziału: 

PO I WŚ - Wydział  Śledczy, kierowany przez Naczelnika i obejmujący swoim zakresem działania:

  1. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym;
  2. prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka;
  3. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców nad sprawami prokuratur niższego szczebla;
  4. udział w postępowaniach prowadzonych przed sądami w sprawach, których dotyczy postępowanie w ust. l oraz w ramach pomocy prawnej, za wyjątkiem postępowania przed Sądem Najwyższym;
  5. udział w postępowaniach   prowadzonych przed sądami w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w ust. l pkt l w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, a nadto w ramach pomocy prawnej, za wyjątkiem postępowania przed Sądem Najwyższym;
  6. sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach prowadzonych w tym Wydziale;
  7. podejmowanie  decyzji  w  przedmiocie  podjęcia  na  nowo  prowadzonych postępowań;
  8. obrót prawny z zagranicą w sprawach prowadzonych w Wydziale, o których mowa w ust. l pkt l i 2;