Aktualne

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu informuje, że w dniu 12.09.2017 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na realizację zadania inwestycyjnego ...

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku domu studenckiego przy ul. Podwale 27 na cele użyteczności publicznej administracji państwowej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu połączona z przebudową budynku przy ul. Podwale 28/ul. Sądowej 2 oraz budynku garaży wraz z przebudową infrastruktury zewnętrznej