Archiwum zamówień publicznych

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu informuje, że w dniu 12.09.2017 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na realizację zadania inwestycyjnego ...

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku domu studenckiego przy ul. Podwale 27 na cele użyteczności publicznej administracji państwowej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu połączona z przebudową budynku przy ul. Podwale 28/ul. Sądowej 2 oraz budynku garaży wraz z przebudową infrastruktury zewnętrznej

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi przewozu zwłok i szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu (ZMS) przy ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 4 na zlecenie Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu i prokuratur rejonowych położonych na terenie miasta Wrocławia, oraz na zlecenie prokuratur rejonowych w Miliczu, Oławie, Oleśnicy, Środzie Śląskiej i Strzelinie z podziałem na 6 zadań. Przedmiot zamówienia obejmuje również usługę przechowywania zwłok w chłodni w przypadkach, gdy nie jest możliwe niezwłoczne przyjęcie zwłok przez ZMS.

Wykonywanie usług przewozu i przechowywania zwłok PO VII WB 261.6.2017

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 7 i zadania nr 8 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 1, zadania nr 2, zadania nr 3, zadania nr 4, zadania nr 5 i zadania nr 6