Wykonywanie usług przewozu zwłok i szczątków ludzkich

Data modyfikacji: 24.11.2020

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi przewozu zwłok i szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu (ZMS)
przy ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 4 a w przypadku Zadania nr  4 do Powiatowego Zespołu Szpitali (PZS) w Oleśnicy, na zlecenie Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu
i prokuratur rejonowych położonych na terenie miasta Wrocławia, oraz na zlecenie prokuratur rejonowych w Miliczu, Oławie, Oleśnicy, Środzie Śląskiej, Strzelinie, Trzebnicy i Wołowie z podziałem na 9 zadań. Zamówienie obejmuje również usługę przechowywania zwłok w chłodni w przypadkach, gdy nie jest możliwe niezwłoczne przyjęcie zwłok przez ZMS/PZS.

1. ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ 

3. SIWZ - Załączniki

4. SIWZ - Załączniki (wersja edytowalna)

5. wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ

6. wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ (30.11.2020)

7. informacja z otwarcia ofert

8. Załącznik nr 9 do SIWZ (informacja o grupie kapitałowej)

9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty